O Firmie

Firma Torhamer Maciej Chamerski została założona w 2004r. Przez szereg lat zdobywaliśmy doświadczenie w realizowaniu różnych inwestycji związanych głównie z rynkiem kolejowym i tramwajowym na terenie całej RP.


Korzystając z wiedzy  i doświadczenia  zdobytego przez ponad 13 lat w 2017r. powstała spółka Torhamer Sp. z o.o. Sp.k. zajmująca się kompleksowym wielobranżowym realizowaniem robót związanych z rynkiem kolejowym i tramwajowym. Oferta firmy została uzupełniona o usługę oczyszczania podsypki tłuczniowej oczyszczarką torową Plasser&Theurer RM74 wraz z zestawem wagonów do wywozu odsiewek.