Zgłoszenie Planu Połączenia

Zarząd Torhamer Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie przepisów art. 519 Kodeksu spółek handlowych zgłasza Plan Połączenia spółek Torhamer Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni jako Spółki Przejmującej oraz Torhamer Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowej z siedzibą w Gdyni jako Spółki Przejmowanej uzgodniony w Gdyni w dniu 16 października 2023 r. (dalej jako: ,,Plan Połączenia”).

UZASADNIENIE

W dniu 16 października 2023 r. Torhamer Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni oraz Torhamer Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Gdyni uzgodniły Plan Połączenia w oparciu o przepisy art. 517 § 1 oraz art. 518 § 1 w zw. art. 499 § 2 i§ 3 oraz 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez Torhamer Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni spółki Torhamer Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowej z siedzibą w Gdyni w trybie określonym w przepisie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej Torhamer Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowej z siedzibą w Gdyni na Spółkę Przejmującą Torhamer Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni. W efekcie połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania likwidacji, zaś wszelkie przysługujące jej prawa i obowiązku zostaną przejęte w drodze sukcesji uniwersalnej przez Spółkę Przejmującą.

Żaden ze Wspólników łączących się Spółek nie zażądał poddania Planu Połączenia badaniu biegłego, z uwagi więc na treść przepisu art. 520 § 2 Kodeksu spółek handlowych Plan Połączenia nie wymaga badania przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności.

Pobierz: Bilans Torhamer Sp. z o. o. Sp. k.

Pobierz: Bilans Torhamer Sp. z o.o.

Pobierz: RZiS Torhamer Sp. z o. o. Sp. k.

Pobierz: RZiS Torhamer Sp. z o.o.

Pobierz: Zgłoszenie planu połaczenia Torhamer Sp. z o. o.

Pobierz: Zgłoszenie planu połączenia Torhamer Sp. z o. o. Sp. k.