Przebudowa układu torowego na odcinku Olsztyn Gutkowo – Dobre Miasto w tym:

  • Remont 4 torów głównych na stacji Olsztyn Gutkowo oraz remont 2 torów głównych na stacji Dobre Miasto
  • Remont toru szlakowego wraz z odwodnieniem na długości 22km
  • Budowa 6 nowych peronów
  • Przebudowa 7szt wiaduktów kolejowych
  • Remont 9 przejazdów kolejowo-drogowych
  • Budowa lokalnego centrum sterowania na stacji Olsztyn Gutkowo