Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Prace na linii kolejowej nr 220 na odcinku Olsztyn- Gutkowo”, w ramach projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej”